Stopnje izobrazbe | Kakšna je vaša raven izobrazbe

Oglejte si različne stopnje izobrazbe, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Raven izobrazbe se deli na tiste pred bolonjskim sistemom in tiste po uvedenem bolonjskem sistemu.

Kaj je bolonjski sistem?

Ena od ključnih namer bolonjske reforme študija je bila izboljšati preglednost in možnost primerjave študijskih programov po vsej Evropi. Za dosego tega cilja so bile uvedene ECTS kreditne točke (Evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk). ECTS je zasnovan za ocenjevanje časovne zahtevnosti, ki jo študij in vse z njim povezane aktivnosti zahtevajo od študentov, da dosežejo zahtevane učne izide.

Stopnje izobrazbe

StatusStopnjaPo bolonjskem programu
Nedokončana osnovna šolaI.
Osnovna šolaII.
Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)III.
Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)IV.
Gimnazija, srednja tehniška, drugo strokovno (tehnično) izobraževanje (4 leta)V.
Višješolski program (do 1994 leta), višješolski strokovni programVI/1.
Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programVI/2.Visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)
Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programVII.Magisterij iz stroke (2. bolonjska stopnja)
Specializacija po univerzitetnem programu, magisterijVIII/1.
DoktoratVIII/2Doktorat znanosti (3. bololonjska stopnja)

Katera stopnja izobrazbe je vaša? Upoštevati morate zadnjo DOKONČANO fazo vašega šolanja.

I. Stopnja izobrazbe

1 stopnja izobrazbe pomeni nedokončana osnovna šola.

II. Stopnja izobrazbe

2 stopnja izobrazbe velja za vse, ki nimajo dokončane srednje šole. Drugo stopnjo izobrazbe imajo tisti, ki imajo dokončano osnovno šolo. Končana srednja šola pomeni, da imate zaključeno maturo.

III. Stopnja izobrazbe

3 stopnja izobrazbe zajema dveletne programe, ki se zaključijo z zaključnim izpitom. V to stopnjo spada tudi NPK 3 ravni.

IV. Stopnja izobrazbe

4 stopnja izobrazbe zajema programe srednjega poklicnega izobraževanja, ki se ga zaključi z zaključnim izpitom. Po njem se lahko vpišete na poklicno-tehniško izobraževanje. V to stopnjo izobrazbe se uvršča tudi NPK raven 4.

V. stopnja izobrazbe

5 stopnja izobrazbe zajema končano srednja šolo (4 letne nivoje). Do 5 stopnje izobrazbe lahko pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključek te stopnje je matura. V to stopnjo izobrazbe spada tudi opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit, ter NPK raven 5.

VI. stopnja izobrazbe

6 stopnjo izobrazbe pridobite po končani višji šoli in vseh obveznostih višješolskega programa.

VI/1. bol. stopnja izobrazbe

Višješolski program (do leta 1994), višješolski strokovni program.

VI/2. bol stopnja izobrazbe

Po starem programu je to končana specializacija po višješolskem programu in visokošolski strokovni program. Po bolonjskem programu pa visokošolski strokovni program in univerzitetni program (1. bol. stopnja)

VII. stopnja izobrazbe

Po starem programu je 7 stopnja izobrazbe končana specializacija po visokošolskem strokovnem programu in univerzitetni program – Bolonjski program ter magisterij stroke (2. bol. stopnja). Naziv mag. (magister), se v tem primeru piše za imenom.

VIII. stopnja izobrazbe

8 stopnja izobrazbe zajema magisterij znanosti – vsi, ki so končali magistrski študij pred uvedbo bolonjske reforme. V tem primeru se naziv mag. piše pred imenom.

VIII/1 stopnja izobrazbe

Pomeni naziv pridobljen na programih magisterij znanosti – MAGISTER (mag.), ki se piše pred imenom. V to se uvršča še specializacija po univerzitetnih programih.

VIII/2

Najvišja možna pridobljena izobrazba. Naziv se piše pred imenom.

Ali delodajalec preverja vrsto izobrazbe?

Načeloma je v vseh oglasih za službo zapisana tudi zahtevana stopnja izobrazbe. V resnici delodajalci redko preverjajo le-to, razen, če seveda zahtevajo, da prinesete dokazila o dokončanem šolanju. Vseeno vam svetujemo, da ste pri navajanju izobrazbe iskreni, saj se na delovnem mestu hitro izkaže če nekdo ni govoril resnice.

Similar Posts