odškodnina za zlom kosti

Odškodnina za telesne poškodbe

Pravijo da nesreča nikoli ne počiva in res je tako. Vsakodnevno se pogosto nahajamo v situacijah, ko se lahko zgodi, da pademo ali se kako drugače poškodujemo. Hitro se lahko zgodi nesreča, v kateri si poškodujemo nogo, roko ali pa so posledice veliko hujše. V tem primeru se je potrebno pozanimati ali nam pripada odškodnina za telesne poškodbe.

Odškodnina za telesne poškodbe se vselej izraža v obliki denarne kompenzacije, s katero se oškodovancu preživete bolečine in morebitne nastale težave in posledice vsaj omili. V splošnem velja, da hujše kot so telesne poškodbe in njene posledice, večja je odškodnina za telesne poškodbe.

Postopek določanja višine odškodnine za telesne poškodbe je lahko zelo dolgotrajen

Kadar govorimo o odškodninah za telesne poškodbe je potrebno vedeti, da so le te lahko zelo različne, celoten postopek določanja njihove višine pa je lahko zelo dolgotrajen. Najpogosteje na višino odškodnine za telesne poškodbe vpliva intenzivnost in trajanje bolečin, nevšečnosti zaradi zdravljenja, posledice in še mnogo drugega.

V celoten postopek so lahko vključeni sodni izvedenci medicinske stroke, velike razlike pa so tudi med sodniki. Odškodnina za telesne poškodbe je lahko predlagana tudi s strani zavarovalnice. V tem primeru zavarovalnice izvensodno določijo višino odškodnine s katero se mora seveda oškodovanec tudi strinjati.

Odškodnina za telesne poškodbe se lahko zahteva tudi v primeru poškodbe pri delu

Če se je zgodila poškodba na delovnem mestu, je delavec pod določenimi pogoji prav tako upravičen do odškodnine za telesne poškodbe. Odškodnina za telesne poškodbe mu pripada, če je poškodba nastala zaradi odgovornosti delodajalca.

V tem primeru je pomembno, da je bila poškodba pri delu ustrezno dokumentirana. To pomeni, da je delodajalec poškodbo pri delu prijavil Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, da imamo morebitne izjave prič, zdravstveno dokumentacijo in zapisnik celotnega dogodka. V primeru zahtevka za odškodnino, so delodajalci pri zavarovalnicah ustrezno zavarovani.